Nopeat kokeilut – pilottihaku / 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeessa (VÄHILI), jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä.

Yhtenä keinona vähähiilisten liikkumisratkaisujen edistämiseksi hankkeessa ovat kokeilupalveluhankinnat, eli ns. nopeat kokeilut. Nämä ovat lyhyitä muutamien kuukausien mittaisia spurtteja, joiden kuluessa pyritään löytämään todellisessa ympäristössä oikeita käyttäjiä hyödyntäen toimivat ideat. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan yrityksiltä (vaatimuksena y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeen tavoitteita.

Etsimme ratkaisuja erityisesti seuraaviin Kaupin alueen liikkumisen haasteisiin (tarkemmat kuvaukset haasteista tarjouspyyntödokumentissa, joka on liitteenä alla):

1) Raitiotieliikenteen ja muiden liikkumismuotojen turvallinen yhteen sovittaminen
2) Pyöräpysäköinnin ohjaus ja sujuvoittaminen
3) Matkaketjut Kauppiin
4) Avoin haaste: Ratkaisut yksityisautoilun vähentämiseksi Kaupin alueella

Tarjouspyyntödokumentti

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
30.3.2021 – 15.4.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/50624/procedure/69146

Yhteyshenkilö
Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Projektipäällikkö, 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com